ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ | PRINTABLES

Η διαφήμιση σε εκτυπώσιμη μορφή αποτελεί την παλαιότερη μέθοδο διαφήμισης. Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις υπηρεσίες.

  • Δημιουργία λογοτύπου και χρωματικής παλέτας για το εκτυπώσιμο υλικό.
  • Πλήρης δημιουργία εκτυπώσιμου υλικού επιχειρήσεων.
  • Ψηφιοποίηση λογοτύπου από κάρτα ή φυλλάδιο ή αναδημιουργία του.
  • Δημιουργία εκτυπώσιμου υλικού για εκθέσεις (μουσαμάδες).

Εππλέον, προσφέρονται ειδικές διαφημιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις τροφίμων. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία όλου του διαφημιστικού υλικού, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτήν. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη δημιουργία σωστής επισήμανσης συσκευασιών. Η συμφωνία με τους κανονισμούς των οργανισμών ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων είναι σημαντική και μία λάθος δημιουργημένη ετικέτα μπορεί να αποτρέψει την εισαγωγή ενός τροφίμου σε μια περιοχή.

Advertisements

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: